Mnichovo Hradiště

Školné

Stanoveníše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Mnichovo Hradiště, Mírová 683, příspěvková organizace v souladu s § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024 takto: 

še měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na dané období je stanovena na částku 600,- Kč.

ředitelka mateřské školy: Lenka Dutková