Mnichovo Hradiště
  1. /
  2. Docházka do Mateřské školy

Docházka do Mateřské školy

PŘÍCHOD DO MŠ

nejpozději do 8,00 hodin. V 8,00 hodin se celá budova školy uzamyká – časový zámek. Při pozdním příchodu je nutné zvonit a vyčkat na otevření.

Dítě s povinnou školní docházkou má stanovený pobyt v mateřské škole v době nejméně od 8,00 do 12,00 hodin.

ODCHOD Z MŠ

dítě lze vyzvednout po obědě v době od 12,15 do 12,30 hodin a dále od 14,15 do ukončení provozu.

Jiné, nepravidelné příchody a odchody (lékař, logopedie,..) lze domluvit s třídní učitelkou.

NEPŘÍTOMNOST 

dítěte v mateřské škole omlouvá zákonný zástupce přes aplikaci Twigsee.