Mnichovo Hradiště
  1. /
  2. Naše škola

Naše škola

Provoz mateřské školy v Mírové ulici byl zahájen v roce 1963. Naše mateřská škola je od 1.1.2003 součástí příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Mnichovo Hradiště, Mírová 683 příspěvková organizace se sídlem v Mírové ulici 683, mnichovo Hradiště.

V hlavní budově školy se nachází pět tříd, další třída je na pavilonku a je spojena s hlavní budovou. Součástí mateřské školy je velká zahrada, která obklopuje mateřskou školu a je přístupná dětem přímým vstupem z šaten dětí. Přestože se naše škola nachází  centru města, poskytuje dětem klidné prostředí k jejich hrám a sportovním aktivitám. V horkém letním období zajišťují na zahradě stín vzrostlé stromy, zahrada je vybavena mlhovištěm a venkovními sprchami.

Celá mateřská škola prošla od ledna 2022 do září 2022 rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala přístavbu nových prostor a zázemí pro zaměstnance a vybudování nové třídy pro 24 dětí. Všechny třídy včetně šaten dětí a zázemí pro zaměstnance jsou vybaveny novými podlahovými krytinami a novým nábytkem, každá třída je vybavena pro práci učitelky počítačem, tiskárnou, telefonem. Ve třech třídách školy je pro práci s dětmi interaktivní tabule.

Zrušením školní jídelny vznikla nová třída a strava se do mateřské školy dováží ze školní jídelny komunitního centra, která na školu navazuje.

Hlavním záměrem naší mateřské školy je vytvořit u dítěte přiměřeně jeho věku a možnostem fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy dovedností, poznatků, zkušeností, postojů a hodnot důležitých pro jeho další rozvoj a učení. K tomuto záměru využíváme výtvarného projevu dětí a pobyt v přírodě.


“Slunce v dešti kreslí most, malým dětem pro radost”

Pojďte si hrát, poznávat a odhalit, že barvy jsou také plné záhad, tajů a objevů…

… to, co nás obklopuje, je různorodé a barevné jako barvy duhy…

… její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v naší mateřské  škole setkávají…

… duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody…

Nechte se vtáhnout do světa plného dobrodružství!

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu :

PO DUHOVÉ CESTĚ, PROJDU CELÝ SVĚT