Mnichovo Hradiště
  1. /
  2. Třída BERUŠKA

Třída BERUŠKA

Třída Beruška se nachází v 2. patře budovy školy.

Třídní učitelky: Jaroslava Kopecká a Bc.Milena Pospíšilová

Věkové složení dětí : 5-6 let (homogenní třída předškolních dětí)

Kapacita třídy : 24 dětí

Třída Beruška je v provozu od 7,00 do 15,15 hodin.

Kontakt:

Telefon: +420 326 772330 – přepojit na třídu (2) – třída Beruška (5)
E-mail: beruska1@ms-mnhradiste.cz

Platba do třídní pokladny na akce: účet školy : 51-6901890247/100
Variabilní symbol : 4+ jméno dítěte do poznámky
Předškolní děti nehradí školné

Děti jsou vzdělávány podle ŠVP:   Po duhové cestě, projdu celý svět“, ze kterého vychází třídní vzdělávací program: ” Pastelkové putování za poznáním”

Třídní vzdělávací program je doplněn o inovativní vzdělávání v rámci školního projektu “Duhová cesta”, který je financován za podpory EU v programu OP JAK. V naší třídě  se zaměříme na hudebně pohybové činnosti  – “Muzikantské putování”.

Všechny informace o vzdělávání, akcích pro děti a rodiče, včetně fotografií a videí jsou  rodičům zasílány přes aplikaci Twigsee.