Mnichovo Hradiště
  1. /
  2. Třída HRUŠTIČKA

Třída HRUŠTIČKA

Třída Hruštička se nachází ve 2. patře budovy školy.

Třídní učitelky: Naďa Kudrnáčová a Eliška Bakešová, asistent pedagoga Lucie Volfová

Věkové složení dětí : 5-6 let (homogenní třída předškolních dětí)

Kapacita třídy : 24 dětí

Třída Hruštička je v provozu od 7,00 do 15,00 hodin.

Kontakt:
Telefon: +420 326 772330 – přepojit na třídu (2) – třída hruštička (6)
E-mail: hrusticka1@ms-mnhradiste.cz

Platba do třídní pokladny na akce: účet školy : 51-6901890247/100
Variabilní symbol : 5 + jméno dítěte do poznámky
Předškolní děti nehradí školné.

Děti jsou vzdělávány podle ŠVP:   Po duhové cestě, projdu celý svět“, ze kterého vychází třídní vzdělávací program:
Duhové kamínky poznání aneb jaro, léto, podzim, zima v Hruštičce je vždycky príma“.

Třídní vzdělávací program je doplněn o inovativní vzdělávání v rámci školního projektu “Duhová cesta”, který je financován za podpory EU v programu OP JAK. V naší třídě  se zaměříme na vzdělávání v oblasti ICT – práce s interaktivní tabulí, školními tablety a robotickými hračkami – “Duhové kamínky poznání”.

Všechny informace o vzdělávání, akcích pro děti a rodiče, včetně fotografií a videí jsou  rodičům zasílány přes aplikaci Twigsee.