Mnichovo Hradiště
  1. /
  2. Třída MOTÝLEK

Třída MOTÝLEK

Třída Motýlek se nachází v přilehlé budově školy – na pavilonu, se samostatným venkovním vstupem. Spojovacím krčkem lze projít do hlavní budovy. Třída má stabilní ložnicí pro odpočinek dětí. Vybavení třídy je uzpůsobeno nejmladším dětem.

Třídní učitelky: Iveta Nováková a Adéla Gaudinová

Věkové složení dětí – 3 roky (homogenní třída nejmladších dětí)

Kapacita třídy – 28 dětí

Třída motýlek je v provozu od 6,30 do 15,30 hodin.

Kontakt:
Telefon: +420 326 772330 – přepojit na třídu (2) – třída motýlek (1)
E-mail: motylek1@ms-mnhradiste.cz

Platba školného na účet školy: 51-6901890247/100
Variabilní symbol dítěte : 1+datum narození ve tvaru 8místného čísla např. nar.13.6.2018: VS dítěte = 113062018
Platba do třídní pokladny na akce: účet školy : 51-6901890247/100
Variabilní symbol : 1+ jméno dítěte do poznámky

Děti jsou vzdělávány podle ŠVP: „ Po duhové cestě, projdu celý svět“, ze kterého vychází třídní vzdělávací program: ” Strom poznání a život kolem nás”

Třídní vzdělávací program je doplněn o inovativní vzdělávání v rámci školního projektu “Duhová cesta”, který je financován za podpory EU v programu OP JAK. V naší třídě  se zaměříme na poznávání přírody kolem nás  – “Strom poznání a život kolem nás”.

Všechny informace o vzdělávání, akcích pro děti a rodiče, včetně fotografií a videí jsou  rodičům zasílány přes aplikaci Twigsee.