Mnichovo Hradiště
  1. /
  2. Třída SLUNÍČKO

Třída SLUNÍČKO

Třída Sluníčko se nachází v 1. patře budovy školy.

Třídní učitelky: Martina Volfová a Šárka Matějíčková

Věkové složení dětí : 3-4 roky

Kapacita třídy : 24 dětí

Třída sluníčko je v provozu od 7,00 do 15,30 hodin.

Kontakt:
Telefon: +420 326 772330 – přepojit na třídu (2) – třída sluníčko (3)
E-mail: slunicko1@ms-mnhradiste.cz

Platba školného na účet školy: 51-6901890247/100
Variabilní symbol dítěte : 1+datum narození ve tvaru 8místného čísla např. nar.13.6.2018: VS dítěte = 113062018
Platba do třídní pokladny na akce: účet školy : 51-6901890247/100
Variabilní symbol : 2+ jméno dítěte do poznámky

Děti jsou vzdělávány podle ŠVP:   Po duhové cestě, projdu celý svět“, ze kterého vychází třídní vzdělávací program: “Se sluníčkem po duhové cestě projdeme celý svět”

Třídní vzdělávací program je doplněn o inovativní vzdělávání v rámci školního projektu “Duhová cesta”, který je financován za podpory EU v programu OP JAK. V naší třídě  se zaměříme na pěvecké činnosti  – “Zpíváme si zvesela”.

Všechny informace o vzdělávání, akcích pro děti a rodiče, včetně fotografií a videí jsou  rodičům zasílány přes aplikaci Twigsee.