Mnichovo Hradiště
  1. /
  2. Třída VČELIČKA

Třída VČELIČKA

Třída Včelička se nachází v přízemí budovy školy. Třída byla uvedena do provozu v roce 2022.

Třídní učitelky: Karolína Marešová a Michaela Novotná, asistent pedagoga Monika Hadačová

Věkové složení dětí : 4-5 let

Kapacita třídy : 24 dětí

Třída včelička je v provozu od 6,30 do 16,30 hodin.

Kontakt:
Telefon: +420 326 772330 – přepojit na třídu (2) – třída včelička (2)
E-mail: vcelicka1@ms-mnhradiste.cz

Platba školného na účet školy: 51-6901890247/100
Variabilní symbol dítěte : 1+datum narození ve tvaru 8místného čísla např. nar.13.6.2018: VS dítěte = 113062018
Platba do třídní pokladny na akce: účet školy : 51-6901890247/100
Variabilní symbol : 12+ jméno dítěte do poznámky

Děti jsou vzdělávány podle ŠVP:   Po duhové cestě, projdu celý svět“, ze kterého vychází třídní vzdělávací program: “Pojď jako včelka květ, s Medovníčkem prozkoumávat svět”

Třídní vzdělávací program je doplněn o inovativní vzdělávání v rámci školního projektu “Duhová cesta”, který je financován za podpory EU v programu OP JAK. V naší třídě  se zaměříme na rozvoj řečových schopností – “Povídálek”.

Všechny informace o vzdělávání, akcích pro děti a rodiče, včetně fotografií a videí jsou  rodičům zasílány přes aplikaci Twigsee.